Vi gjentar suksessen fra april!
Elektrisk Bureau er som navnet antyder et lite foretak som tar for seg el-gitardrevet rock fra gullalderen på 60 – 70 tallet.
Kristensen, Kjørlaug og Haugen er rutinerte karer med lang fartstid i ymse band og konstellasjoner så her blir alle funksjoner i orkesteret
godt ivaretatt.
Elektrisk Bureau leverer løs jakke & moro, perfekt musikk for en kveld på byen.
Det serveres en buffet av classic rock, Zeppelin, Joe Walsh, Sabbath, Beatles etc.
Personell:
Jan Ole Kristensen (The Largo, Ida Maria)
Terje Kjørlaug (Hayseed, Funkaholic)
Truls Haugen (Cirkus Maximus, Frog Leap)