Avtale om kultur/musikk hos Café Magenta (Meditek AS)


Cafe Magenta har kveldsåpent noen onsdager og hver fredag og for fremføring av kulturelle innslag og/eller musikk.


Betingelser for avtale om musikkarrangement/konsert hos Café Magenta:

Utgangspunktet for konsertavtale med Café Magenta er at vi stiller kafeen til disposisjon og tilbyr bruk av våre lokaler og disponibelt utstyr for gjennomføring av artistens arrangement.

Vårt hovedfokus er å tilby gjester og artister gode musikalske opplevelser i våre vakre, intime og historiske lokaler og er derfor nøye med å følge kafeens musikkprofil. Alle avtaler skal bekreftes pr mail fra bookingansvarlig.

Spillehonorar:

 • Alle artister «spiller for døra» med mindre annet er avtalt
 • Billettinntektene må gjennom vårt kassesystem og kontroll av billett/betaling administreres av Café Magenta
 • forhåndssalg avtales med artist/Café Magenta og administreres av Café Magenta på https://cafemagenta.ticketco.events/no/nb
 • Oppgjørsskjema sendes band/artist etter 1-3 dager og utbetales mot faktura etter 3-8 dager. Faktura må ha fakturanummer og inneholde org.nr eller personnummer.
 • Vi beholder 12% i administrasjonskostnad etter ev. fratrekk for gebyr på forhåndssalg. Hele eller deler av vår adm.kostnad bortfaller hvis fakturasum (billettsalg minus billettgebyr v forhåndssalg) blir mindre enn kr. 3000,-.

Tilgjengelige dager, tidspunkt og varighet:

 • Onsdager:  Arrangementet på onsdager starter kl 20.00 og bør vare minst en time, samt en kort pause mellom sett.  Ved fint og varmt vær er det mulighet for at arrangementet kan gjennomføres i vår uteservering.  Kontakt bookingansvarlig om dette er ønskelig.
 • Fredager:  Arrangementet på fredager starter kl 21.00 og varer til kl 01.00, optimalt 60 minutter fremføring pr sett samt romslige pauser mellom settene. Ellers står artistene rimelig fritt hva fremføring angår og kan spille frem til sjenkestans om ønskelig.  Ta kontakt med bookingansvalig dersom dere har spørsmål.

Artist, kunstner eller arrangør:

 • plikter etter åndsverksloven §2 selv å informere TONO om sitt arrangement.
 • skal avtale CC/spillehonorar i god tid med Café Magenta
 • SKAL sende eller levere plakater, flyers eller postere fysisk til kaféen, i god tid før arrangementet
 • Skal levere bilde og tekst av god kvalitet for publisering i div. kalendre på nett.
 • Skal opprette facebookarrangement med god tekst og bilde, bandnavn i overskrift og med Café Magenta som medarrangør.
 • forplikter seg til å reklamere for sitt arrangement i egne medier og kanaler
 • starter fremføring fortrinnsvis rundt kl 20.00 på onsdager og rundt kl 21.00 på fredager
 • står selv ansvarlig for regnskapsføring av CC/spillehonorar
 1. onsdager etter avtale
 2. fredager 150 kr eller etter avtale
 3. høyere CC kun etter avtale med Café Magenta
 • står fritt til å presentere/selge egne produkter, CD/DVD, annen gimikk
 • får personalpris (25%) på mat og drikke på dato for arrangement
 • er i sin helhet ansvarlig for arrangementet, logistikk og promotering

Café Magenta:

 • betaler årlig vederlag til Gramo for ”Serveringssted og musikk-kafé/diskotek”
 • betaler årlig vederlag til TONO for ”Bakgrunnsmusikk / Musikk til dans”
 • annonserer spillejobb i digitale medier:

– Magentas FB-profil samt gruppe (4000+ tilhengere)
– FB-siden «Fredrikstad/Hvaler/Kultur/Musikk/Uteliv”(6000+ tilhengere)
– Kulturkalenderen i Fredrikstad Blad
– Kulturkalenderen til Visit Fredrikstad & Hvaler
– Ticketco (dersom forhåndssalg)
– Café Magenta’s musikkprogram på egne websider.

 • stiller etter avtale PA-anlegg til disposisjon

Cafe Magenta lager arrangement på Facebook så snart booking er bekreftet, og artist legges til som medarrangør.