Det gamle slaveri

Slaveriet / Det gamle slaveri / Hovedvakten

Byggeår: 1731

Det som i dag er Cafe Magenta med kafé, galleri og konsertlokale, var opprinnelig bygget som festningens hovedvaktstue innenfor vollene av det som da bare het Fredrikstad.

Navnet Slaveriet kommer av at rommene etter få år ble omgjort til fangelokale for inntil 27 festningsslaver (Peisestua).

En sterk økning i fangetallet gjorde at bygningen på begynnelsen av 1800-tallet helt ble slaveri. Slaveriet fikk tilbygg 15 m mot nord og 3,5 m mot syd. Antagelig er de fleste av dagens vinduer fra denne ombygningen. Den nordre døren på vestsiden stammer fra 1731.

Mot slutten av 1800-tallet ble alle fanger overført til Akershus festning. Slaveriet beholdt sitt navn, men ble nå benyttet som materialhus og verksted for ingeniørdetasjementet.

Rundt 1915 ble det lagt inn elektrisitet, og det ble laget en luke i veggen (sørsiden) for inntak av tømmer til motorsag.

Fra 1936 til 2003 disponerte Fredrikstad museum huset, og innredet det som «Tordenskjold-museum».

I 2006 ble det gjort omfattende rehabiliteringsarbeid for å tilpasse Slaveriet til den nye bruken – kulturaktiviteter og kafé.

Cafe Magenta fikk navnet etter den nye bruken; fargen magenta som var på kunstnernes palett. I flere år ble den drevet som enkel kafe og verksted i byggets nordende. Tydelige spor etter kunstnerne finner man i maleriet på den veggen i kafeen og de fint dekorerte bordene som ble gitt til Magentas 5-årsjubileum.

Etter at nåværende eier, Jens Brovold tok over i 2011, er kafeen utvidet til å dekke alle rom i første etasje. Magenta har beholdt det nære forholdet til kunst og kultur. Det er alltid kunstutstilling (Galleri Magenta), og Magenta er blitt en viktig kulturscene for Fredrikstad med konserter to ganger i uka.

Christian VIs kronede monogram over opprinnelig inngangsdør viser byggets lange historie.

Les mer om Chrisian VI her: https://no.wikipedia.org/wiki/Christian_VI_av_Danmark_og_Norge

Les om Gamlebyens historie her: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Gamlebyen_i_Fredrikstad